Bolagsbildning/ändringar i bolaget

Löpande bokföring

Löneadministration

Kundreskontra/fakturering

Vi hjälper dig med rådgivning och praktiska detaljer för att komma igång med ditt nya företag och hjälper till med nybildningar, ändringar och avregistreringar gällande alla typer av företag hos både Bolagsverket och Skatteverket.

För ett framgångsrikt företagande måste du ha god ordning på din löpande bokföring och den måste göras i tid och enligt gällande lagar och regler. Genom detta arbete svarar du inte bara mot lagens krav utan håller också koll på hur ditt företag går. Vi hjälper dig att utforma rutiner och sköter det grundläggande arbetet och du får löpande rapporter om hur ditt företag går. Komplett bokföring skall finnas oss tillhanda senast den 10:e varje månad.

Vi bygger rutiner tillsammans med varje kund. Rutinerna kan variera på hur vi får in de underlag som behövs. Löneberäkning, utbetalning och hur vi aviserar och hur vi rapporterar till kund sker enligt överenskommelse med respektive kund. Kompletta löneunderlag skall finnas oss tillhanda senast den 10:e varje månad

Vi upprätthåller en komplett kundreskontra – oavsett om ni själva sköter faktureringen eller om ni anlitar oss till att skriva era kundfakturor. Vi ombesörjer ofta faktureringen åt våra kunder, både fasta fakturor som skickas ut periodvis, men också enstaka fakturor. Om ni skriver era fakturor själva, ombesörjer ni att kunden får sin faktura och ni lämnar sedan löpande in fakturakopior till oss så registrerar vi dem i reskontran.

Call Now Button