Moms- och arbetsgivardeklaration

Att rapportera till Skatteverket hur mycket företaget ska betala i skatt är något alla måste göra kontinuerligt.

Många tycker att skatterapporteringen är komplicerad och tidskrävande – och det är lätt att missa ett datum eftersom olika rapporter ofta ska skickas in med olika frekvens. 

Momsdeklarationer görs antingen en gång per månad, kvartal eller år beroende på företagets storlek, medan löner med tillhörande källskatt och sociala avgifter alltid rapporteras månadsvis. Dessutom behöver man kontinuerligt ha koll på preliminärskatt och rådande saldo på skattekontot, så det är inte konstigt om det känns mycket att sköta själv. Vi håller helt enkelt koll på alla siffror, rapporterar till Skatteverket och meddelar dig vad du skall betala och när. Det enda du behöver göra är att betala beloppet vi förser dig med till Skatteverket.

Call Now Button