Löpande bokföring

För ett framgångsrikt företagande måste du ha god ordning på din löpande bokföring och den måste göras i tid och enligt gällande lagar och regler. Genom detta arbete svarar du inte bara mot lagens krav utan håller också koll på hur ditt företag går.

Vi hjälper dig att utforma rutiner och sköter det grundläggande arbetet och du får löpande rapporter om hur ditt företag går. Komplett bokföringsmaterial skall finnas oss tillhanda senast den 10:e varje månad.

Call Now Button