Löneadministration

Vi bygger rutiner tillsammans med varje kund. Rutinerna kan variera på hur vi får in de underlag som behövs. Löneberäkning, utbetalning och hur vi aviserar och hur vi rapporterar till kund sker enligt överenskommelse med respektive kund. Kompletta löneunderlag skall finnas oss tillhanda senast den 10:e varje månad.

Call Now Button