Årsredovisning

Årsredovisningen ska ge en rättvisande bild över företagets resultat och ställning. Det finns många intressenter som tar del av den information som lämnas. Årsredovisningen lämnar uppgifter som är offentliga för leverantörer, kreditgivare, konkurrenter etc. och det är därför viktigt att den upprättas på ett professionellt sätt.

En väl framtagen och genomarbetad årsredovisning är ett krav för att en auktoriserad revisor skall godkänna densamma. Självklart hjälper vi även till med detta om det är aktuellt för ditt företag. 

 

Call Now Button