Bokslut

Vid varje räkenskapsårs slut ska ett bokslut göras. För enskilda firmor och handelsbolag behöver i normala fall inga årsredovisningar göras, vilket ställer extra höga krav på att bokföringsmaterialet är av hög kvalitet.

Vi ser till att årsbokslutet upprättas efter gällande redovisningsnormer och tillvaratar de möjligheter som ges i resultatplanerings- och skattesyfte.

Call Now Button